КРАТКО СЪОБЩЕНИЕ

obedinenie

По Решение на ЦК на БКП на 17 ноември в гр. Стара Загора се проведе среща на комунисти от страната под надслов „Всички комунисти в една Партия”. Бяха поканени и ръководителите на всички партии, които в абревиатурите си съдържат думата „комунистически”. Отзоваха се от БРП/к/, представена от Секретаря по организационните въпроси др. Ст. Николов, от КПБ – представена от члена на ПБ др. Г. Гочев. Другарите от СК бяха упълномощили да ги представлява др. Минчо Минчев от ПБК, но той не се яви, като до започване на деловата работа не получихме информация за причината. За БКП участници в срещата бяха другарите Вл.Цеков – Председател на Партията, Сп.Спасов -Председател по организационните въпроси, М.Александров – председател на ЦКРК на Партията. Присъства и цялото областно ръководство на БКП в Стара Загора, начело със своя Председател др. Михаил Минчев. В залата имаше редови комунисти от всички комунистически партии. Решаваше се въпросът за единството и единодействието на комунистите, като задължително условие за обединението им в една партия. Встъпително слово произнесе Председателят на ЦК на БКП др.Вл.Цеков. /Словото поместваме отделно/. Към присъстващите се обърнаха и другарите Ст.Николов – от името на БРП/к/, Г. Гочев – от името на КПБ, а от името на домакините се изказа др. К. Кънев. Отношение по темата и повдигнатите въпроси взеха и много от присъстващите комунисти. В думите на всички като червена нишка се очертаваше загрижеността и безпокойството от продължаващото разединение на комунистите. В крайна сметка се обединиха около тезата, че всички, които през годините създаваха нови партии с думата „комунистически”, съзнателно или несъзнателно са допринесли за това разединение. Второто нещо, около което се обединиха присъстващите е, че БСП е дясна социалдемократическа партия и коалицията с нея само уронва престижа на комунистите и убива авторитета на комунистическите партии. На призивите за създаване на Единен комунистически блок за предстоящи избори се противопостави представителят на КПБ, като заяви, че неговата партия има коалиционно споразумение с БСП и той не може да го наруши. В крайна сметка само трима от присъстващите застанаха открито против създаването на Единен комунистически блок за предстоящите избори.

Засегнат беше и начинът, по който трябва да стане обединението в една партия. Ако има непреодолими пречки и противоречия между ръководствата на комунистическите партии, то обединението трябва да стане от долу нагоре, т.е. редовите комунисти трябва да вземат нещата в свои ръце, така както направиха комунистите от област Ст. Загора, присъединявайки се към своите другари от БКП.

От демократични съображения думата беше дадена и на известният провокатор Крум Захариев. Макар и на преклонна възраст той подхвана любимата си тема, да хвърля помия върху покойния председател на БКП др. Вл. Спасов. Комунистите в залата го освиркаха и с викове „Вън!” той беше свален от трибуната. Тази „изява”, на този възрастен господин показа нагледно на всички, че пътят към обединението няма да е гладък като паветата пред Народното събрание, а ще бъде трънлив, осеян с много подводни камъни и ако комунистите не внимават, не се вслушват в заветите на великия Владимир Илич Ленин, не си извадят поука от богатия опит на болшевиките и от опита на нашата Българска Комунистическа Партия, то обединението може да се превърне във формален акт, без положително политическо значение.

ЦК на БКП

Tags: