СИ ЦЗИНПИН OБЯСНИ ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЦК ЗА НОВИЯ ПЕТГОДИШЕН ПЛАН

si

ПЕКИН, 3 ноември (Синхуа) – ККП днес публикува пълния текст на препоръките на ръководството на партията относно разработването на новия петгодишен план за социално-икономическото  развитие и дългосрочните цели.

 

Публикувана беше и обяснителната реч на Си Цзинпин относно предложените препоръки.

Тези препоръки  са относно 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие / 2021-2025 г. / и дългосрочните цели до 2035 г. Които  бяха приети на 5-ия пленум на 19-тия ЦК на КПК, който се проведе в Пекин миналата седмица.

 

Работата по проектопрепоръките официално започна на 13 април, когато екипът по проекта на документа беше прочетен от  Си Цзинпин на проведеното  първо  пленарно заседание.

Координацията на работата по разработването на 14-ия петгодишен план и дългосрочните цели за 2035 г. е от голямо значение за мобилизиране и мотивиране на цялата партия, нация и представители на всички етнически групи в страната да преодолеят всички видове рискове и трудности по пътя напред, а също така дава добър старт за изграждането на модернизиран социалистически Китай, Си Цзинпин отбеляза в речта си, позовавайки се на широкия консенсус, постигнат по време на обсъждането на становищата по препоръките.

 

В процеса на подготовка на проекта бяха проучени мненията и предложенията на представители на най-широките слоеве на обществото. От 16 до 29 август онлайн анкетите са получили над 1 милион коментара.

Групата за разработване на проектодокумента проучи всяко едно становище и предложение, като многократно обсъждаше и преразглеждаше всяка препоръка, каза Си Цзинпин.

 

Общо  546  мнения и предложения са отразени в препоръките, каза Си Цзинпин, като нарече процеса на изготвяне на документа „блестящ пример за вътрешнопартийната демокрация на ККП и социалистическата демокрация на Китай“.

Си Цзинпин описа важността на поддържането на „петте връзки“ като основни принципи при изготвянето на препоръките: връзката между наследяването на минали постижения и иновациите; между правителството и пазара; между откритост и автономност: между развитие и сигурност; между стратегия и тактика.

 

За да детайлизира препоръките, Си Цзинпин изясни няколко ключови теми в документа.

ВИСОКО КАЧЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

 

Китай трябва да се съсредоточи върху насърчаването на висококачественото  развитие по време на 14-ия петгодишен план, каза той. Тази инициатива се основава на научна оценка на етапа, околната среда и условията на развитието на страната.

 

Според него, за да се предотвратят и намалят различните  видове рискове и активно да се решат проблемите, причинени от промените  във външната верига, Китай трябва да се съсредоточи върху собствените си проблеми и да подобри качеството на развитие.

 

Си Цзинпин също подчерта значението на усилията да останем отдадени на новата философия за развитие, да се съсредоточим върху задълбочаването на структурната реформа на доставките, трансформирането на модела за развитие и предоставяне на реални ползи за всички хора.

НОВА АРХИТЕКТОНИКА НА РАЗВИТИЕТО

 

Формирането на нова архитектура за развитие, в рамките на която вътрешните и външните пазари стимулират взаимното развитие, при условие, че на вътрешния пазар се отделя приоритетно внимание, е стратегически избор в полза на издигането на китайското икономическо развитие на ново ниво, както и създаването на нови предимства в областта на глобалното икономическо сътрудничество, каза Си Цзинпин.

 

През последните години, след промените в глобалната политическа и икономическа среда, приливът на деглобализация и поведението на отделните страни, продиктувани от едностранчивост и протекционизъм, традиционното глобално разпространение значително отслабна, каза Си Цзинпин. Той призова за укрепване на основите за вътрешното развитие на Китай и разчитането повече на вътрешния пазар за постигане на икономически растеж.

 

Си Цзинпин призова да се придържа към разширяването на вътрешното търсене като стратегическа рамка и да насърчава формирането на надеждни цикли на националната икономика. Той също така призова за създаване на система за предлагане, съобразена най-напред  с вътрешното търсене.

Новата архитектурa на развитие по никакъв начин не предполага затворена вътрешна политика, а, напротив, означава отворено двойно циркулиране с участието както на вътрешния, така и на външния пазар, подчерта Си Дзинпин.

 

Насърчаването на широкомащабен и безпроблемен вътрешен оборот ще помогне за по-доброто привличане на глобални ресурси, задоволяване на вътрешните нужди, ускоряване на индустриалното и технологично развитие и създаването на нови предимства в глобалното икономическо сътрудничество и конкуренцията, добави Си Цзинпин.

ЦЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

 

Си Цзинпин каза, че китайската икономика има надеждата и потенциала да поддържа дългосрочно стабилно развитие.

 

„Напълно възможно е“ Китай да достигне настоящите стандарти на страните с високи доходи до края на 14-ия петгодишен план и да удвои общата си икономика или средния доход на глава от населението до 2035 г., каза той.

 

През следващия период ще има много фактори на нестабилност и несигурност във външната среда и много рискове и скрити опасности могат да повлияят на икономическото развитие в страната, каза той, добавяйки, че пандемията COVID-19 оказва дълбоко влияние и глобалният икономически спад може да продължи.

 

Той подчерта, че в средносрочен и дългосрочен план трябва да се обърне повече внимание на оптимизирането на икономическата структура, за да се насочат всички страни към необходимостта да фокусират работата си върху подобряването на качеството и ефективността на развитието.

ОБЩО БОГАТСТВО

 

Подчертавайки значението на „общия просперитет“, Си Цзинпин каза, че това е важно изискване на социализма и общия стремеж на целия китайски народ.

 

Насърчаването на споделения просперитет трябва да бъде приоритет, каза той, докато Китай предприема нова кампания за цялостно изграждане на модернизирана социалистическа държава.

 

Препоръчителните целеви препоръки подчертават усилията за „постигане на по-видим и смислен напредък към всеобщ просперитет“ и „фундаменталното насърчаване на всеобщия просперитет“, каза Си Цзинпин.

 

Тези мерки  се включват за пръв път в пленарните документи на ЦК на КПК, каза той, добавяйки, че очакванията създават баланс между необходимост и осъществимост, а също така ще допринесат за цялостния просперитет.

 

В обяснителната си реч Си Цзинпин също подчерта значението за осигуряването на развитие и сигурност, както и необходимостта от системен подход към развитието по време на 14-ия петгодишен план.

ИЗГРАЖДАНЕ НА  ПРОСПЕРИРАЩОТО  ОБЩЕСТВО „СЯОКАН“ НА ВРЕМЕ

 

Си Цзинпин каза, че Китай ще успее да постигне целта за цялостно изграждане на умерено проспериращо общество / на китайски“Сяокан“ /.

 

Цялостното изграждане на средно проспериращо общество на по-високо ниво в полза на повече от един милиард души по времето, когато ККП празнува 100 години от основаването си, е тържествено обещание, което нашата партия дава на хората, припомни Си.

 

В края на 2020 г. БВП на Китай може да премине границата от 100 трилиона юана. Стандартът на живот на населението ще се повиши значително. Всички нуждаещи се селяни ще бъдат изведени от бедността според  днешните стандарти. Целите за развитие, заложени в 13-ия петгодишен план на страната, ще бъдат постигнати навреме, а целта за цялостното изграждане на умерено проспериращо общество ще бъде постигната навреме, заключи той.

 

Си Цзинпин също отбеляза, че през първата половина на 2021 г. Централният комитет на КПК ще извърши системна оценка и ще направи равносметка за цялостното изграждане на общество с добро състояние, преди официално да обяви постигането на тази цел.

превод Милчо Александров

Tags: