СИ ЦЗИНПИН ПУБЛИКУВА СТАТИЯ ВЪВ ВИЕТНАМСКИ ВЕСТНИК

si

Пекин, 10 ноември /Синхуа/

В края на визитата си в Социалистическа република Виетнам /СРВ/, генералният секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, председателят на КНР Си Цзинпин публикува във Виетнамския вестник „Нян зан” авторска статия „Създаване на нова ситуация в китайско-виетнамските приятелски отношения”.

Следва текстът в статията:

„ По покана на генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам Нгуен Фу Чонг и президентът на Виетнам Чан Дай Куанг аз скоро ще пристигна с държавна визита в СРВ. Изпитвайки топли чувства, че отново ще посетя тази прекрасна страна след моето предишно гостуване във Виетнам в края на 2015 година.

Китай и Виетнам са съседни страни, които поддържат тесни отношения. Народите на двете страни на двете държави са близки съседи, които много отдавна са в тясна взаимовръзка.

От началото на периода на новата история двете страни се сражаваха рамо до рамо и се подкрепяха в борбата за национална независимост и национално освобождение, между тях се установи специална дружба – „приятелство и братство”.

Навлизайки в новата епоха, народите от двете държави се учат една от друга и заедно вървят напред в хода на действието на реформите и обновяването, както и от изграждането на социализма. Ние заедно търсим социалистически път на развитие, съответстващ на вътрешните условия на всяка от страните, като правим чудеса в развитието на страните ни и съдействаме за чувствителното развитие на междудържавните отношения. Отбелязваме непрекъснатото укрепване на политическото взаимно доверие между двете страни и засилване на контактите на високо равнище. Моето предстоящо посещение означава, че ръководителите на КПК и КПВ, на КНР и СРВ още веднъж ще обменят визити през последните три години.  Наблюдава се задълбочаване и разширяване на практическото сътрудничество на двете държави. Китай вече 13 години подред си остава най-големия търговски партньор за Виетнам, а Виетнам се превърна в най-големият търговски партньор за Китай в рамките на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия /АСЕАН/. През 2016 година двустранният оборот е почти 100 млрд $. Все повече и повече китайски компании инвестират във Виетнам и развиват там бизнес. Още по-ценно е, че двете страни разрешиха въпроса за демаркационните граници по суша в залива Бейбу (Бак Бо), като отрегулираха и поставиха под контрол разногласията, като създадоха благоприятни условия за съвместно развитие на двете държави и подкрепата на мира, и стабилността в региона. Всичко това дава богато съдържание и същност в духа на китайско-виетнамските отношения за всестранно стратегическо партньорство и сътрудничество.

Днес двете страни вървят по нов път на реформи и развитие, мъжествено преследват постигането на грандиозните си цели. През изминалия месец КПК успешно проведе 19 –я си конгрес. Той изработи общ курс и програма за действие на партията и държавата. Конгресът прие план за развитие на Китай до средата на този век. Към средата на 2020 година трябва изцяло да се построи среднобогато общество, от 2020 до 2035 година ще се завърши базовата социалистическа модернизация. Ние енергично и уверено водим народа на КНР към осъществяването на китайската мечта за велико възраждане на китайската нация. Виетнам също провежда реформи в съответствие с курса, приет на 12 –я конгрес на КПВ, стремящ се колкото се може по-скоро да се изгради богата, мощна, демократична, справедлива, културна държава със съвременна промишленост. Ние повече, от когато и да било преди, трябва да си сътрудничим и съвместно да вървим към осъществяването на мечтата за силна държава и богат народ. Сега ситуацията в света и региона е променлива. Както пред КПК и КПВ, така и пред Китай и Виетнам възникват много еднакви или подобни проблеми и предизвикателства. Китайската народна мъдрост гласи: „Трудностите и лишенията закаляват”. А виетнамска пословица казва: „Не гледай високите вълни, а наблягай върху веслата”. Като добри съседи, добри другари, приятели и партньори със сходни перспективи и обща съдба, ние трябва да защитим и да развием двустранните връзки, да си оказваме взаимна помощ в подкрепа на стабилността, задълбочаването на реформите и подобряването на благосъстоянието на народа, съвместно да придвижваме делото на социализма, да съдействаме за запазването на мира и стабилността в региона на неговото развитие, и откритост. Аз бих искал да споделя някои свои съображения по този повод.

Необходимо е твърдо да се придържаме към курса, водещ до постигането на нови висоти в стратегическото взаимно доверие. Ние следва да подкрепяме постоянните контакти на високо равнище, своевременно да обменяме мнения по междупартийните и междудържавни отношения, а също и по въпросите, предизвикващи взаимно безпокойство, здраво да държим щурвала в управлението и развитието на китайско-виетнамските връзки. Необходимо е активно да се обменя опита по управлението на държавата и подема на страната, да се укрепят междупартийните контакти, съвместно да се обогатява и развива теоретичното и практично съдържание на социалистическото строителство, да се създаде съюз с единна съдба, имаща стратегическо значение.

Необходимо е да се задълбочи сътрудничеството за създаването на нова архитектоника за сливане на интересите. Ние трябва да продължим да сближаваме стратегиите за развитие на двете страни, съвместно да придвижваме развитието на „Пояса и пътя” и „двата коридора и единия кръг” /икономическите коридори „Кунмин-Лаокай-Ханой-Хайфон-Куангнин” и „Нанин-Лангшон-Ханой-Хайфон-Куангнин”, както и икономическата зона в залива Бейбу – бележка на Синхуа/, да се съдейства за осъществяването на съществен прогрес в двустранното сътрудничество в такива ключови области, като инфраструктурното строителство, търговията, производствените мощности, зоните за трансгранично икономическо сътрудничество и селското стопанство, за да се постигне още по-голяма полза за двете страни.

Необходимо е да се разшири обмена за сближаването на народите. Ние трябва да развиваме традиционната дружба, да активизираме хуманитарния обмен, да укрепим сътрудничеството в сферите на културата, образованието, туризма, на младежите и СМИ.

Необходимо е да засилим координацията, за да постигнем нови успехи в многостранното сътрудничество. Ние трябва да засилим координацията в рамките на ООН, АТЕС, сътрудничеството в Китай-АСЕАН и взаимодействието в басейна на реките Ланцанцзян-Меконг, за да помогнем за откритото и приобщаващо регионално сътрудничество, да запазим тенденцията за откритост и развитие на региона.

Необходимо е да се продължи да се вписват нови страници в историята на добросъседството. Изхождайки от устойчивото развитие на реформите, както и на китайско-виетнамската дружба, ние трябва да регулираме противоречията и разногласията, да подкрепим другарските консултации, да потърсим приемливи и за двете страни начини за фундаментално и дългосрочно решаване на морските проблеми. Ние сме длъжни всестранно и ефективно да реализираме Декларацията за поведението на страните в Южно-Китайско море, съвместно да защитаваме мира и стабилността в него.

В хода на визитата аз ще взема участие в 25-та неформална среща на лидерите от АТЕС в Дананг. Китайската страна подкрепя Виетнам в организирането на това мероприятие, готова е съвместно с Виетнам и с други членове на АТЕС да проведе под девиза за „Създаване на нова динамика, за изграждане на общо бъдеще”, практическо обсъждане на задълбочаването на регионалната интеграция, изграждането на Азиатско-Тихоокеанска зона за свободна търговия, укрепване на регионалната взаимна обвързаност, придвижване на структурните икономически реформи, да съдейства за всестранното развитие, както и за планиране на перспективите на сътрудничество след 2020 година, за да се постигнат положителни резултати и да допринесе за съвместното развитие и процъфтяване на Азиатско-Тихоокеанския регион.

По време на визитата ми във Виетнам аз бих искал да разменя мнения с ръководителите на страните и с нашите приятели от различните кръгове, за да се открие потенциалът за сътрудничество, да се задълбочи специалната дружба между двете държави и съвместно да създадат нова ситуация в китайско-виетнамските отношения”.

превод Милчо Александров

Tags: , ,