СТАЛИН ЗА СВОБОДАТА

 stalin

„На мен ми е трудно да си представя каква може да бъде „личната свобода” у безработния, който ходи гладен и не може да намери приложение на своя труд. Истинска свобода има само там, където е унищожена експлоатацията, където няма угнетени едни хора от други, където няма безработица и бедност, където човек не трепери за това, че утре може да загуби работа, жилище и хляб. Само в такова общество е възможна истинска, а не книжна, лична и всякаква друга свобода.

Й.В. Сталин

Tags: