СТАЛИН – ОБРАЗЕЦ НА БОЛШЕВИК

STALIN

На 21 декември се навършват 139 години от рождението на Йосиф Висарионович Сталин – верният ученик и продължител на делото на великия Ленин, ръководител на партията на болшевиките и първата в света социалистическа многонационална държава на работниците и селяните – Съюзът на Съветските Социалистически Републики, виден теоретик на марксизма-ленинизма, талантлив организатор на победата на социализма в СССР, велик пълководец от периода на Гражданската и Великата Отечествена война. Й.В. Сталин влезе в историята като крупен политик на ХХ век, като създател на първата в света държава на диктатурата на пролетариата.

С.М. Киров:

„Другарки и другари, говорейки за заслугите на нашата партия, за успехите на нашата партия, не мога да не говоря и за великия организатор на тези гигантски победи, за другаря Сталин.

Аз съм длъжен да кажа, че това е действително пълен, действително точен продължител на това, което ни остави великият основател на нашата партия, когото ние загубихме преди десет години. /Речта на Киров е от 1934 г. – бел.ред./

Трудно е да си представя фигурата на гигант, какъвто е Сталин. За последните години, през които ние работим без Ленин, ние не познаваме нито един провал в нашата работа, няма нито едно голямо начинание, лозунг, направление в нашата политика, автор на които да не е др. Сталин, а някой друг. Цялата основна работа – това трябва да го знае партията –  става по указание, по инициатива и под ръководството на др. Сталин.

Най-важните въпроси на международната политика се решават по негово указание, но и не само тези главни въпроси, даже третостепенните и даже десетостепенните въпроси го интересуват, ако те касаят работниците, селяните и всички трудещи се в нашата страна.

Аз трябва да кажа, че това се отнася не само до строителството на социализма в нашата страна като цяло, но и до отделните въпроси на нашата работа. Например, ако вземем въпросите на отбраната на нашата страна, трябва дебело да подчертаем, че всички наши успехи, за които говорих, дължим изцяло на Сталин.

Могъщата воля, колосалния организаторски талант на този човек, осигуриха на партията великите победи по пътя на строителството на социализма.

Аз говоря за другаря Сталин, защото методите на неговата работа са образец за всички нас. За каквато и работа да се заеме, той винаги я довежда до край.

Другарят Сталин – това е образец  на болшевик в пълния смисъл и значение на тази дума. Не е случайно, че враговете отправят своите стрели преди всичко към другаря Сталин, въплъщаващ в себе си непобедимостта и величието на болшевишката партия. Ако ние искаме да вървим след него и достойно да следваме заветите, които ни остави Владимир Илич Ленин, ние трябва постоянно да помним най-главното – боевото болшевишко възпитание на членовете на нашата партия.”

А.М. Горки:

„Непрекъснато и все по-бързо расте в света значението на Йосиф Сталин, човекът, който най-добре и най-пълно усвои енергията и смелостта на своя другар и учител, когото вече десет години достойно замества на трудния пост вожд на партията… Отлично организирана воля, проницателен ум на голям теоретик, смелост на талантлив стопанин, интуиция на истински революционер, който умее тънко да разбира сложните качества на хората, възпитавайки най-добрите от тези качества и безпощадно борейки се против тези, които пречат на първите да се развият до пределна висота – го поставиха на мястото на Ленин.”

„Колкото повече се приближава войната, толкова повече мерзавците от всякъде ще се стремят да Ви убият, да обезглавят Съюза. Това е естествено, тъй като враговете добре знаят: няма с кого да Ви заменим. Със своята колосална и мъдра работа Вие внушавате на милионите хора доверие и любов към Вас,това е факт… Пазете се. Световната, всемирната ненавист към Вас на всички подлеци и мерзавци говори за вашето величие и за значимостта на Вашата работа, така красноречиво и убедително, както горещата любов на всички честни, искрени революционери.”

Г.К.Орджоникидзе:

„Атаките на Троцки, Зиновиев, Каменев, Риков, Бухарин, Томски и другите срещу другаря Сталин, след смъртта на Ленин, бяха атаки срещу Ленин и ленинизма, срещу ленинската линия на нашата партия. И ние никога няма да забравим, каквото и да говорят опортюнистите от разните страни, че те атакуват Сталин за това, че той е блестящ продължител на учението на Ленин. Ако на Ленин не му беше съдено да вземе непосредствено участие в бурния разцвет на нашата тежка промишленост и цялото народно стопанство, то др. Сталин беше негов главен ръководител, строител и вдъхновител. Ръководител като нашия Сталин няма нито една страна.”

В.М. Молотов:

„Издържа нашият строй, нашата партия, нашите народи и преди всичко руският народ, когото Сталин нарече най–забележителната нация от всички нации, влизащи в състава на Съветския Съюз. И това не беше великодържавен шовинизъм, а беше историческа истина. Кой по-добре от Сталин разбираше националния въпрос. И правилно нарече руския народ онази решаваща сила, която счупи гръбнака на фашизма. Сталин както никой друг разбираше великото историческо предназначение и тежката мисия на руския народ.”

„Гордея се, че работих със Сталин много години, които могат да се нарекат Сталинска епоха”.

Молотов е написал това на своя фотография, подарена на музея на Сталин в град Гори през 1975 г.

В.М.Молотов и А.Е. Голованов са казали на съветския писател Ф. Чуев, че през 1943 г. Сталин е казал:

„-АЗ  ЗНАМ, ЧЕ  СЛЕД СМЪРТТА МИ ЩЕ ХВЪРЛЯТ МНОГО БОКЛУК НА МОЯ  ГРОБ, НО ВЯТЪРЪТ НА ИСТОРИЯТА БЕЗЖАЛОСТНО ЩЕ ГО РАЗСЕЕ.”

Tags: