140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Й.В. СТАЛИН

stalin

  На 21 декември 1879 година се ражда Йосиф Висарионович Сталин – гениалният продължител на учението и делото на Маркс, Енгелс и Ленин, верният съратник на Ленин, ръководител на Всесъюзната Комунистическа партия на болшевиките, вожд на народите на СССР и световния пролетариат, организатор на победата на Великата Октомврийска Социалистическа революция и строителството на социализма в СССР и победата на съветския народ във Великата Отечествена война.

Годините отминават, но името на тази, безспорно една от най-великите личности в световната история, продължава да свети с все по-голяма сила, показвайки на всички експлоатирани и потиснати хора единствено верния път за тяхното освобождение.

Но ето какво казва за Сталин нашият вожд и учител Георги Димитров:

„Милиони работници и трудещи се в капиталистическите страни виждат в Сталин свой близък другар, мъдър учител и велик вожд. Няма друг човек, който да се ползва с такова непоклатимо доверие и авторитет в редиците на работническото движение, в редиците на трудещите се от всички страни, като нашият Сталин – гениалният продължител на делото на Маркс, Енгелс и Ленин. Всяко изявление на другаря Сталин слушат с трепет и изучават милиони и милиони хора, които се вдъхновяват от неговите слова за героични подвизи и черпят непоколебима вяра, че социализмът ще възтържествува в целия свят. С какво се обяснява неизмеримата сила на влиянието на Сталин? Защо трудещите се го уважават и го обичат? Това е защото те знаят и виждат, че Сталин няма други интереси освен защитата на интересите на угнетеното и потиснато човечество, няма друг живот освен живота,  отдаден за благото на трудещите се. Защото те знаят, че цялата негова теоретическа и практическа дейност, целият негов живот е неотделим от социализма, защото под негово ръководство съветският народ построи най-справедливия до сега обществен строй на земята – социализма, превърна вековните мечти на най-големите умове на човечеството в чудесна действителност, защото в Съветския Съюз те виждат могъща опора за своята освободителна борба, а в Сталин мъдър кормчия на страната на победилия социализъм. Те знаят, че в Сталин и съветският народ е единна мисълта и волята, поставени в служба на интересите на всички угнетени, експлоатирани и обезверени хора на планетата.

Силата на влиянието на Сталин е в неговото велико учение, проверено на практика от милиони, в неговата правота, потвърдена от героични дела. Десетилетия до ден днешен буржоазните „учени” говорят, че социализмът е утопия. Сталин показа на човечеството социализмът въплътен в живота. Десетилетия наред буржоазните идеолози утвърждават, че селяните притежават антиколективен характер и мироглед и няма да се помирят със социализма. Сталин доказа, че селячеството, държавно ръководено от работническата класа, завинаги е спечелено за социализма. Социалдемократическите мошеници утвърждават, че към социализма може да се отиде чрез буржоазна демокрация. Сталин доказа, че към социализма народите може да отидат само чрез пролетарска диктатура, а буржоазната демокрация открива пътя на капиталистическата реакция и разпалването на империалистически войни.

Социалдемократическите лакеи се опитват да уязвят комунистите, често наричайки ни „сталинци”. За пролетарския революционер няма по-голяма чест от това да бъде истински ленинец, истински сталинец, да бъде до край верен последовател на Ленин и Сталин. И няма по-голяма чест за комунистите от това да се борят под ръководството на великия Сталин за тържеството на справедливото дело на световния пролетариат.

Не на всеки е дадено да бъде сталинец. Почетното звание ленинец-сталинец трябва да се заслужи с болшевишка борба и твърдост и беззаветна преданост към делото на работническата класа.

Но болшевиките знаят, че победата никога не идва сама, че е необходимо тя да се подготви и завоюва. Да се учим от Сталин на творчески марксизъм, да се учим от Сталин как да строим болшевишката партия, не допускайки в нея под каквато и да е форма да проникнат опортюнистически елементи, а ако все пак са проникнали, да ги изгоним с огън и жупел, да се учим от Сталин да укрепваме връзките с масите при всякакви условия, да се учим от Сталин на борба против социалдемократизма, да се учим от Сталин на революционно дръзновение и революционен реализъм, да се учим от Сталин да бъдем безстрашни в борбата и безпощадни към класовите врагове и техните лакеи, да се учим от Сталин с непоколебима воля да преодоляваме всякакви трудности и да побеждаваме врага, да се учим от Сталин да бъдем до край верни на пролетарския интернационализъм –  това е важно условие за подготовката и победата на работническата класа.”

Казано ясно и точно. Сега, в условията на реставриран капитализъм, в условията на буржоазна диктатура над трудещите се /безработица, експлоатация, ниски заплати и пенсии, скъпотия, липса на осигуровки, увеличена пенсионна възраст, орязване на социални придобивки – властниците искат първия ден от болничните да не се плаща и пр./, маскирана като буржоазна демокрация, е много важно за нас, комунистите, а и за всички трудещи се, които искат да се борят за своето освобождение, да се учим от миналото, от думите и делата на великите личности, каквато е безспорно и Й.В.Сталин. Сравнявайки това, което е говорил Сталин, това което казва за него Г.Димитров, сравнявайки делата на този титан и неговите съратници с думите и делата на „вождовете” на многобройните „комунистически” партии у нас, лесно може да разберем кой какъв е. Това е много важно с оглед на бъдещото обединение на всички комунисти в редовете на Българската Комунистическа партия.

Председател на ЦК на БКП Вл. Цеков

Tags: