Tag Archives: идеи

ЗА РОЛЯТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ ИДЕИ В КОМУНИСТИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Ролята на прогресивните идеи зависи: 1/ От характера на дадения обществен строй. 2/ От класовата природа на идеята. 3/ От точността на отразяване в теорията на назрелите потребности в материалния живот на обществото. 4/ От степента на разпространение на тези теории сред масите. Марксизмът-ленинизмът е прогресивната идеология на работническата класа. Марксизмът-ленинизмът е научната теория, даваща […]

Продължава →