Tag Archives: КАЗАХСТАН

НА МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕЩА НА КОМПАРТИИТЕ БЕШЕ ОСЪДЕНО ЛИКВИДИРАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯТА НА КАЗАХСТАН

  От резултатите на международната среща на всички комунистически и работнически партии, която се състоя в Атина, беше приета декларация, която призовава за борба против заплахата от войни, проява на фашизъм и антикомунизъм. В този документ бяха отбелязани страните, в които активно протичат процеси на декомунизация, а комунистите са подложени на гонения. Към тях беше […]

Продължава →