Tag Archives: КАРЛ МАРКС

202 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛ МАРКС

Карл Маркс е роден на 5 май 1818 г. в гр. Трир (Рейнска Прусия). Баща му е бил адвокат,. Семейството е било заможно, задружно, културно, но не революционно. След завършването на гимназия в Трир Маркс постъпва в университета, отначало в Бон, след това в Берлин – като изучава правните науки – но най-вече история и […]

Продължава →

135 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА КАРЛ МАРКС

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МАТЕРИАЛИЗЪМ КАТО МЕТОД НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ИСТОРИЧЕСКО ПОЗНАНИЕ   Цялата история на човечеството е път на развитие от простото към сложното, от малкото към голямото, от низшия стадий на развитие към висшия. И в продължение на много години хората спорят какъв метод да използват за да могат правилно и многостранно да опознаят историята. За да […]

Продължава →

КЪМ 150-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТОМ НА „КАПИТАЛЪТ” ГЛАВНИЯТ ТРУД НА КАРЛ МАРКС

  Преди 150 години, на 15 септември 1867 година в издателството на Ото Майснер, Хамбург, в тираж от 1000 екз. излезе от печат първият том на „Капиталът”, над който Маркс е работил цял живот. „Капиталът” е главният труд на Маркс, в който са разкрити икономическите закони на капиталистическия начин на производство, направен е анализ на […]

Продължава →

КАРЛ МАРКС

(134 години от смъртта му) В И ЛЕНИН ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКСИЗМА    Тази статия на Ленин е написана през времето от юли до ноември              1914 година за пръв път е отпечатана в седмото издание на енциклопедията „Гранат“.    Карл Маркс е роден на 5 май нов стил 1818 г. в гр. Трир (Рейнска Прусия). Баща […]

Продължава →

КАРЛ МАРКС

Карл Маркс е роден на 5 май нов стил 1818 г. в гр. Трир (Рейнска Прусия). Баща му е бил адвокат, евреин, приел протестантството през 1824 г. Семейството е било заможно, задружно, културно, но не революционно. След завършването на гимназия в Трир Маркс постъпва в университета, отначало в Бон, след това в Берлин – като […]

Продължава →

КАРЛ МАРКС

КРАТЪК БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК Карл Маркс е роден на 5 май 1818 г. в гр.Трир (Рейнска Прусия). Баща му е бил адвокат, евреин, приел протестантството през 1824 година. Семейството е било заможно, културно, но не революционно. След завършването на гимназия в Трир Маркс постъпва в университета, отначало в Бон, след това в Берлин – като изучава […]

Продължава →

КАРЛ МАРКС СЕ ВЪРНА НА МОДА ЗАРАДИ ФИНАНСОВАТА КРИЗА

(Преди 129 години на 14 март 1883 година умира основоположникът на научния социализъм, гениалния вожд и учител на световния пролетариат Карл Маркс) Глобалната финансова криза предизвика в Германия небивал интерес към произведенията на основоположника на научния комунизъм Карл Маркс (1818-1883 г.). Най-търсената му творба е фундаменталният труд „Капиталът“, който критикува капитализма. „Карл Маркс е отново […]

Продължава →