Tag Archives: кой

КОЙ КОГО ХРАНИ ?

   Преди повече от 150   години Карл Маркс откри основния икономически закон на капитализма – Закона за принадената стойност. С желязна логика той научно доказа, че единственият източник на принадената стойност и нейната парична форма – печалбата – е незаплатеният труд на наемните работници, резултатите от който се присвояват безвъзмездно от класата на капиталистите. От […]

Продължава →