Tag Archives: МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС

КОЙ И КАК ОТЧУЖДИ МАКЕДОНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

Спас Спасов   В средата на месец ноември се изостриха страстите във връзка с отказа на България да одобри преговорната рамка за присъединяване на Р. Северна Македония към Европейския съюз. Разбираеми са разочарованието и тревогите в Скопие, след като предишният отказ на Франция да се определи дата за начало на преговорите доведе до политическа криза […]

Продължава →

ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ   Както обещах, предлагам ви моето мнение по Македонския въпрос. От многото информация по него избрах предложените от мен три автентични материали, които представляват организационно-политически документи, а не пропагандни материали т.е. имат историческа стойност. Или иначе казано, те ни дават изобилна представа за същността на историческия период, за състоянието на БРП(к) в него, […]

Продължава →

ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ И МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС

ИЗ ДОКЛАДА НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПРЕД V КОНГРЕС НА БКП 19 ДЕКЕМВРИ 1948 ГОДИНА Във връзка с въпросите на международната обстановка и нашата политика необходимо е да се спра и върху въпроса за федерацията на южните славяни и македонския въпрос. Известната измяна на титовата група към Съветския съюз и единния демократичен антиимпериалистически лагер, нейният антимарксистки […]

Продължава →

РЕЗОЛЮЦИЯ

НА XVI ПЛЕНУМ НА  ЦК НА БРП(к) Вземайки повод от критиката, направена от съвещанието на Информбюро срещу антимарксистките и антисъветски позиции на ръководството на ЮКП по редица основни въпроси на вътрешната и външна политика, а така също от ценните разяснения, които се дават в резолюцията на Информбюро по въпроса за ролята на партията и пътищата […]

Продължава →

ОТНОСНО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС

Понеже на Балканите отново се вихри национализъм от най-умерения, до най-яростно шовинистичния и понеже, във връзка с това, се сипе всякакъв боклук върху историята на Българската комунистическа партия – редакцията на в-к. „Комунистическа правда”ми възложи да публикувам документи, които правилно отразяват развитието на Македонския въпрос свързан с нея. А след това, да направя кратък коментар. […]

Продължава →