Tag Archives: МАРКС

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ МАРКС

  На 15 септември 1867 г., в Хамбург, в издателството на Ото Майснер, в тираж от 1000 екземпляра, излиза първият том на „Капиталът” – главният труд на Маркс, над който той работи цял живот.   В „Капиталът”, в който са разкрити икономическите закони на капиталистическият начин на производство, се прави и анализ на противоречията на […]

Продължава →

В ПАМЕТ НА ДВАМА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ МАРКСИСТИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРИ

На 5 март 1953 г. завърши своя жизнен път блестящият политик и военен деец на ХХ век, ръководителят на СССР и теоретик на марксизма-ленинизма – Й.В. Сталин. С името на Сталин са свързани великите постижения на съветската страна, такива като индустриализацията и колективизацията, създаването на собствена тежка промишленост и модерно селско стопанство. Социалистическата система, установена […]

Продължава →

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „МАРКС – ХХI”

Тази година на 5 май цял свят отбеляза 200 годишнината от рождението на К.Маркс –  гениалния учен, открил законите на общественото развитие. В много страни се проведоха мероприятия, свързани с тази дата, и с ролята, която изиграха научните открития и предвиждания на Маркс. Трябва да отбележим, че не всички мероприятия отдаваха заслуженото на този велик […]

Продължава →

УЧЕНИЕТО НА МАРКС БИЛО ОСТАРЯЛО… ХА, ХА!

На 5-ти май се навършват 199 години от рождението на гения философ, основоположника на Диалектическия и Историческия материализъм, на Пролетарската политикономия и Научния комунизъм, вожда и учителя на световния пролетарият Карл Маркс. И сега, след толкова години неговата популярност не само, че не намалява, но постоянно нараства. Народите, пъшкащи под игото на капитализма, усетили на […]

Продължава →

МАРКС ЗА СВЕТОВНО-ИСТОРИЧЕСКАТА РОЛЯ НА ПРОЛЕТАРИАТА

Откъс от „Светото семейство” Пролетариатът и богатството са противоположности. Като такива те образуват едно цяло. И пролетариатът, и богатството са продукти на света на частната собственост. Касае се за това, какво определено положение заема всеки от тези два елемента в противоположността. Не е достатъчно те да бъдат обявени за две страни на едно цяло. Частната […]

Продължава →
193 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛ МАРКС

193 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛ МАРКС

На 5 май 1818 година е роден Карл Маркс, основоположник на научния социализъм, гениален вожд и учител на всетовния пролетариат, умира през 1883 год.
“ … Що се отнася до мен, не е моя заслугата нито откриването на съществуването на класи в съвременното общество, нито откриването на борбата между тях. Буржоазните историци много преди мене изложиха историческото развитие на тази борба на класите, а буржоазните икономисти – икономическата анатомия на класите. Новото, което направих, беше да докажа:

Продължава →