Tag Archives: ПРЕЗ ЕСЕНТА НА ТАЗИ ГОДИНА В СОЧИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СВЕТОВНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА И СТУДЕНТИТЕ

ПРЕЗ ЕСЕНТА НА ТАЗИ ГОДИНА В СОЧИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СВЕТОВНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА И СТУДЕНТИТЕ

Световната федерация на демократичната младеж е основана през 1945 година. Понякога наричат тази организация продължител на Комунистическия младежки интернационал, но това не е правилно. Комунистическият младежки интернационал обединява само комунистически младежки организации, докато  Световната федерация на демократичната младеж обединява в своите структури младежки организации на по-широка антиимпериалистическа платформа. Организацията е създадена в Лондон, което е […]

Продължава →