Tag Archives: профсъюзи

ЛЕНИН ЗА РАБОТАТА В ПРОФСЪЮЗИТЕ

Трудовете на В.И. Ленин бяха и остават класически инструмент за комунистите, водещи борба за социалистическо бъдеще на своите страни и на планетата. Особено ценни са указанията, дадени от Ленин в труда му „Левичарството – детска болест на комунизма”. В навечерието на 1. Май ще бъде полезно да припомним откъси от раздел VІ „Трябва ли революционерите […]

Продължава →

КЛАСОВО ОРИЕНТИРАНИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПРОФСЪЮЗИ СА ПОВИК НА ВРЕМЕТО, ТЕ СА НАСЪЩНА ЗАДАЧА ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО РАБОТНИЧЕСКО И ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ

Въпросът за създаването на глобален професионален съюз на класова основа беше осъзнат и издигнат не само в Съветския Съюз, но и в редица други страни, по време на Втората световна война. Още тогава имаше противници на тази идея, които се опитаха по различни начини да не се придвижи тази инициатива. Независимо от това, на 6 […]

Продължава →