Tag Archives: СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 5. септември 2020 г. в гр. София се проведе 24-я редовен конгрес на Българската комунистическа партия. Работата протече при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки – задължително носене на маски и дистанция от 1,5 м между делегатите. Бяха представени отчетните доклади на ЦК и на ЦКРК за работата на партията за периода след 23-я […]

Продължава →

КРАТКО СЪОБЩЕНИЕ

По Решение на ЦК на БКП на 17 ноември в гр. Стара Загора се проведе среща на комунисти от страната под надслов „Всички комунисти в една Партия”. Бяха поканени и ръководителите на всички партии, които в абревиатурите си съдържат думата „комунистически”. Отзоваха се от БРП/к/, представена от Секретаря по организационните въпроси др. Ст. Николов, от […]

Продължава →

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.05.2018 г. в София се състоя редовен Пленум на ЦК на БКП. На Пленума освен членовете на ЦК и ресорните Председатели присъстваха и членовете на ЦКРК и на ГК на БКП в София. Доклад на тема „Организационно състояние на партията и привличане на всички комунисти в една партия – БКП” изнесе Председателят на ЦК […]

Продължава →

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 16.09.2015 г. се проведе редовно заседание на ПБ на ЦК на БКП. Присъстваха всички членове на ПБ, председателят на ЦКРК и касиерът на партията. Отчетено беше изпълнението на задачите, поставени на миналото заседание. Разгледана бе и дейността на някои партийни организации и ръководни кадри във връзка със стриктното спазване на Устава на Партията. Специално […]

Продължава →

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.06.2015 г. се проведе заседание на ПБ на ЦК на БКП съвместно с ГК на БКП в София. На него беше представено новото ръководство на Партията, избрано на 23-тия редовен партиен конгрес, проведен в края на месец април тази година: чл.на ПБ и председател на ЦК  на БКП – Вл.Цеков, чл. на ПБ и […]

Продължава →

СЪОБЩЕНИЕ

   На 9.09.2014 г. пред паметника на Съветската армия в София се състоя митинг по повод 70 годишнината от Деветосептемврийското народно антифашистко въстание, прераснало в Социалистическа революция. На поканата ни за съвместно честване се отзоваха другарите от БРП/к/ и много граждани. Слово по случай  бележитата годишнина произнесе членът на ПБ и зам.председател на ЦК на […]

Продължава →

СЪОБЩЕНИЕ

На 13 август 2014 г. се състоя заседание на Политбюро на ЦК на БКП, на което членовете на бюрото докладваха изпълнените задачи и проблемите на партията. Възложените срещи с дадени личности са проведени с изключение на др. Манастирски, за което той настоява да се срещне с член на ръководството. Оформя се група за създаване на […]

Продължава →

Прес съобщение на Комунистическата партия на Гърция

“За дискусиите  и резултатите от 15-та Международна среща” От 8 до 10 ноември в Лисабон се състоя 15-тата Международна Среща на Комунистическите и Работническите Партии на тема “Задълбочаването на капиталистическата криза, ролята на работническата класа, задачите на комунистите в борбата за правата на трудещите се и народите. Настъплението на империализма, международното разпределение на силите, националният въпрос, класовата […]

Продължава →

СЪОБЩЕНИЕ НА ЦК НА БКП

На 21 декември 2011г. председателят на БКП др-та Зонка Спасова и зампредседателите Милчо Александров и Владимир Цеков, както и представителя на ГК на БКП   гр. София др. Живко Костов изказаха съболезнование на корейските другари в посолството на КНДР по повод смъртта на великия син на корейския народ другаря Ким Чен Ир и се подписаха в […]

Продължава →