Tag Archives: факти

ЗА ФАКТИТЕ И ТЯХНОТО ТЪЛКУВАНЕ

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ Понякога, когато механично посочваш безспорни факти без да вникнеш в логиката на понятията които я съпътстват, а инертно ги пречупваш през своя мироглед, тогава претенциите за историчност са много спорни. Казвам това не случайно. Като повод да напиша тези няколко реда, ми послужи изказването на историка-депутат Костадин Костадинов от трибуната на Народното събрание […]

Продължава →