Tag Archives: философия

БОРБАТА МЕЖДУ МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА – ОТРАЖЕНИЕ НА КЛАСОВАТА БОРБА

МАТЕРИАЛИЗМЪТ – ФИЛОСОФИЯ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ КЛАСИ. Основното съдържание на историята на философията е борбата между материализма и идеализма. Тази борба е отражение на класовата борба в класовоантагонистичните общества. Общо взето материализмът е бил и е философия на прогресивните класи. Идеализмът, общо взето, е бил и е философия на реакционните класи. Прогресивните класи и групи са […]

Продължава →

МАРКСОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЙСТВИЕ

  МАРКСОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ МИЗЕРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА И НА СВЕТА   На 5 май 1818 год. е роден създателят на материалистическата диалектика, на научния комунизъм, на идеологията на революционното работническо движение в света Карл Маркс.   Историческото дело на К. Маркс е многостранно и велико, с непреходно значение и актуалност в човешката […]

Продължава →

СЪОБЩЕНИЕ

    Излезе от печат книгата на проф. Велико Карачивиев „Комунизмът – историческа закономерност или утопия”. Показано е обективното развитие на човешкото общество към безкласово устройство, без социално неравенство. Може да се поръча на адреса на редакцията на цена 5 лв. плюс 1 лв. пощенски разноски.

Продължава →