НРБ символи

Химн на Н Р Б

Горда Стара планина,

до ней Дунава синей,

слънце Тракия огрява,

над Пирина пламеней.

Припев:

Мила Родино,

ти си земен рай,

твойта хубост, твойта прелест,

ах, те нямат край

Паднаха борци безчет

за народа наш любим,

Майко, дай ни мъжка сила

пътя им да продължим.

Припев

Дружно братя българи,

с нас Москва е в мир и бой,

партия велика води,

нашият победен строй.

Припев