МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ЖЕНАТА – 8 МАРТ

Международният ден на жената – 8 март, е ден на бойното сплотяване на трудещите се жени от всички страни в борбата против империализма, за мир, за демокрация.

Международният ден на жената е ден на борбата за освобождение на жените в капиталистическите и колониалните страни от икономическия, социалния и политическия гнет и безправие.

С връщането на капитализма в България и нашествието на империализма, този ден придобива отново смисъла на ден за борба за равноправие, за социална и национална свобода.

На 8 март българските трудещи се жени демонстрират твърдата си решимост да се борят за мир, против американските подпалвачи на войни и техните оръдия на Балканите.

Трудещите се жени си спомнят живота който водеха и положението което имаха по времето на социализма. От уста на уста, чрез различни примери от миналото се промъква мисълта за пътя по който трябва да поеме съвременната жена, пътя на социализма.

Крепне бойното единство на трудещите се жени от всички страни. Непрестанно расте активността на женските маси, които под ръководството на комунистическите партии се борят против капиталистическия гнет, за мир и демокрация.

Български жени, не допускайте глобалистките клакьори да ви разединяват с най-различни клонирани разбирания за вашия ден 8 март!

ЦК на БКП

Tags: