ЗАЩО ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ВАНЯ ГРИГОРОВА

Започна борбата в кампанията за кмет на София и общински съветници на Софийска община. Аз ще гласувам за Ваня Григорова, не само подчинявайки се на партийната дисциплина, която за комуниста е задължително условие, но най-вече по мое вътрешно убеждение формирано в продължение на години от наблюденията които имам от нейните изяви. Вече съм пенсионер, но доскоро работех в системата на ЦГМ към Софийска община. Така че имам някаква представа от управление и контрол на Градския обществен, общински транспорт, както и за състоянието му. Бях в отлични отношения с ръководителите на „Подкрепа“ в службата. Те ми обърнаха внимание, че Ваня Григорова разсъждава като мен. Честно казано, отначало не повярвах че това е възможно. Първо че е много млад човек и второ е представител на опортюнистичен синдикат, на който аз по убеждение не можех да бъда негов член, но поради липса на класов профсъюз, който беше унищожен, аз използвах формата на присъединен към него за да се ползвам от колективния трудов договор, от една страна и да участвам в един евентуален стачен комитет. Така или иначе запомних я. Започнах да следя нейните изяви и се оказа, че ако не мисли съвсем като мен, то тя е много по-близо до моите убеждения от хора които открито твърдят, че са леви хора и дори социалисти, комунисти. Оказа се, че тя е приемлива фигура за длъжността кмет на София и на други организации. По този начин се показа пътя към лявото обединение. На думи всички са за обединение, но най-после се намери брода за него, т.е. борба за интересите на работническата класа. Нека този процес да започне от София, аз съм сигурен, че при едно успешно управление на столицата, процесът ще се разпростре и в другите общински центрове. Няма как такъв процес да не ме радва, защото работническата класа най-сетне излъчи свой представител. Това е началото на превръщането на работническата класа – „от класа в себе си, в класа за себе си“! До сега българският работник нямаше никакво представителство в каквото и да е буржоазно, капиталистическо управление. Сега има възможност за мирен пробив. Не е необходимо да идеализираме това обстоятелство, но началото е поставено и трудовите хора на София трябва да се възползват от него като гласуват масово за своя представител Ваня Григорова! Разбира се само един кмет за успешно управление на столицата не е достатъчен. Трябва да се подкрепят листите за общински съветници и кметове, както в Голяма община, така и по места. Нека тези които са ме разбрали за какво им говоря да гласуват с бюлетина № 86.

МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ