НЯКОИ ДАННИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КПГ В ИЗБОРИТЕ

 kpg

На изборите от 20 септември КПГ получи 301 632 гласа, или 5,55% и получи 15 депутати в националния парламент.

В климата на поляризирането на двете основни политически сили и при неблагоприятни вътрешни, и външни условия, КПГ проведе трудна политическа борба, укрепвайки връзките си с широките работнически и народни сили. Представяме някои данни от резултатите от изборите, които са трудно достъпни за трудещите се от другите страни. В много райони, където живее и работи работническата класа, резултатите на КПГ са много по-големи, отколкото средните за страната. Характерно е например, че в 24 общини на Атина и Пирея резултатите на КПГ превишават тези на фашистката Златна зора и на социалдемократичния „Демократичен алианс” (ПАСОК и ДИМАР) и комунистите излязоха на трето място.

Например, в общините Кесарини КПГ получи 11,71%, в Петруполи – 9,94%, в Хайдари – 8,49%, в Неа Иония – 9,54%, в Никеа – 9,29% и в Перистери 8,76%.

КПГ стана трета сила в 7 избирателни окръга, при това и в най-големите на страната (като във втори избирателен окръг на Атина), получавайки 6,8%, а в Лариса КПГ получи 7,25%.

В редица острови КПГ получи високи резултати. Така например, в остров Икария отново излезе на първо място, получавайки 33,2% (през януари 2015 година получи 31,8%). Партията зае второ място на остров Фурни, получавайки 23,14%. На остров Ифаки получи 14,33%, на остров Лесбос – 10,68%, на остров Лефкас – 10,48%, на остров Закинф – 10,12%, на остров Самос – 10,05%.

Както отбеляза ЦК на КПГ в декларацията си, „партията ще използва постигнатото за сплотяване на силите, за да реализира обещанията си пред народа: да сформира силна народна опозиция в парламента, но преди всичко в народното движение, укрепвайки днешния Народен съюз, откривайки му перспектива”.

24.09.2015 година 

Tags: ,